Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 11
Năm 2022 : 4.547
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Khối thi đua các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý nhà nước về văn hóa, xã hội

Chiều 11/3/2022, Khối thi đua các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý nhà nước về văn hóa, xã hội (Khối thi đua Văn hóa - Xã hội) tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2022 tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) - Đơn vị Trưởng khối.

Dự Hội nghị có đại diện cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hạ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thi đua, khen thưởng, Sở Nội vụ.

Đại biểu các đơn vị trong Khối thi đua có đồng chí Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Sở GDĐT - Trưởng khối thi đua, Chủ trì hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở GDĐT; đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác TĐKT các sở, ban, ngành trong Khối thi đua Văn hóa - Xã hội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua Văn hóa – Xã hội tỉnh Bắc Ninh năm 2022

Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh Bắc Ninh năm 2022 gồm các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý nhà nước về văn hóa, xã hội: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội; Ban Quản lý An toàn thực phẩm; Đài Phát thanh và Truyền hình; Trung tâm Hành chính công tỉnh được thành lập theo Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức các Cụm, Khối thi đua của tỉnh năm 2022.

Tại Hội nghị, đại biểu các đơn vị trong khối đã thảo luận, thống nhất các nội dung về nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch công tác, tiêu chí về thi đua và khen thưởng năm 2022.

Một số nhiệm vụ, kế hoạch trọng tâm về công tác TĐKT của khối năm 2022 được các đại biểu đại biểu trong Hội nghị tập trung thảo luận gồm: (1) tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. (2) chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của Trung ương và tỉnh phát động. (3) tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng các nội dung của Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 13/8/2021 của Tỉnh ủy về việc học tập và triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với chủ đề: “Tiếp tục đoàn kết - sáng tạo - kỷ cương - trách nhiệm; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; phát triển kinh tế - xã hội bền vững; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị”. (4) đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; phát hiện, nhân điển hình tiên tiến; xây dựng điển hình tiên tiến từ cơ sở. (5) củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng TĐKT các đơn vị; tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên môn nhằm tăng cường gắn kết giữa các thành viên trong khối gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị...

Phát biểu định hướng công tác TĐKT của Khối thi đua Văn hóa - Xã hội, đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hạ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thi đua, khen thưởng, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị trong khối trong tổ chức, triển khai và đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng cần phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; thực hiện sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua gắn với việc tuyên dương, khen thưởng các nhân tố điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng, đảm bảo chính xác, khách quan công tác bình xét thi đua, khen thưởng; tránh các biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng; bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng có trình độ chuyên môn, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ  về công tác TĐKT trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Sở GDĐT - Trưởng khối thi đua thống nhất các nội dung thảo luận và đề nghị các đơn vị tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2022; làm cơ sở xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng và tiêu chí chấm điểm thi đua của khối năm 2022.

Trước sự chứng kiến của Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh và các đồng chí lãnh đạo đơn vị Trưởng khối - Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong khối đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Lãnh đạo các đơn vị: Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh và Truyền hình; Trung tâm Hành chính công tỉnh ký giáo ước thi đua năm 2022

 

Lãnh đạo các đơn vị: Sở Y tế; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh ký giáo ước thi đua năm 2022

         Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 kết thúc trong không thân tình, trách nhiệm cởi mở của các đơn vị./.


Tác giả: Phòng TCHC, Sở GDĐT
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan