Ngày 08/4/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) làm việc với lãnh đạo huyện Thuận Thành để bàn về phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.