Địa chỉ: Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
 • Ngô Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0978399076
  • Email:
   ngohongpl8@gmail.com
 • Lương Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0975026212
  • Email:
   lttuyet.bn@gmail.com